תגובת צ'רצ'יל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג ע"מ 14-15

 אך אל תשכחו, כי מפלת האויב היא מחצית הנצחון.