שתי הכרעות

כרוזים
פורסם בתאריך:
י"ח תשרי התש"ז, 13 באוקטובר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 264-266

"ברכתנו שלוחה למחיי שממת הנגב, ברוכות תהיינה הידים, שתקעו יתדות בחולות המדבר, כדי להפכן למקור חיים. ברוך היום, שבו הוקמו אחת עשרה נקודות בדרום ארצנו."