שר לעזאזל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התשט"ז, 15 ביוני 1956
מתוך:
עמוד 2

בבוא היום, כאשר אחת ממשאלות לבו השנא של ראש מפא"י תקויים, ושר החוץ "הבלתי נסבל" ילך לאן שילך, מה צידה יתן לו לדרך? אין ספק, כי מתוך חדוות הפרידה ישמיע ראש מפא"י, על חשבון חברו וידידו, דברי הלל, שכמוהם אולי לא נשמעו בכנסת. אין זה מן הנמנע, להיפך, קרוב לוודאי הוא, כי שר החוץ המתפטר יודה מקרב לבו לחברו וידידו על שיתוף הפעולה המצויין בינהם, על ההבנה המצויינת המוסיפה לשרור בינהם וכדומה. העם יקשיב. הנוער ישמע. איש לא יחייך אפילו, הכל ירצו לזעוק:צביעות, הבל הבלים, הכל צביעות. ועוד חלקה בכרם ישראל תושחת, תעלה קוצים, תעש באופים.