שנאת ישראל יהודית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 44-46

ובינתיים עוסק מר יערי במלאכה הפוכה. הוא משתדל להפוך מנופים למלכודות. אחד המנופים המלחמתיים שלנו הוא, כידוע, האחדות. אחדות הישוב הנאבק על קיומו ועתידו, אחדות הנוער הלוחם לתקומת העם ולחרותו. את האחדות הזאת רוצה מר יערי להרוס, בטרם הוקמה. לדעתו, עוד לא הגיע הזמן להקמתה השמדתם של ששה מיליונים יהודים; נעילתם ההרמטית של שערי המולדת, גזירת הכליון על שארית הפליטה - כל זה אינו מספיק, לפי אדון יערי, כדי לאחד במלחמת הקיום את כל המחנות היהודיים. מוקדם, מוקדם מדי! ומתי יגיע זמן האיחוד? הנה התשובה של איש "השומר- הצעיר". "בקרב האחרון, לפי דוגמת המרד של גיטו ורשה, אין באמת נפקא-מינה, מי ומי הלוחמים. בקרב אחרון כזה גם אני לא הייתי מבחין בין סוציאליסט לבין רביזיוניסט, כשם שלא הבחינו בגיטו ורשה ובגיטו ווילנא. אשר לא כן, כשמאמינים בסיכויי ההיאבקות על דרך לחיים ולעתיד".