שמות ובעיות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התש"כ, 21 בספטמבר 1960
מתוך:
עמוד 2

קריירה. שליחות. למלה הראשונה ניתן צליל שלילי; אין צרך לומר מה בוקע מן המושג השני. הקריאה לבחור בין שני אלה פירושה: בחר בין רע לבין טוב, בין חטא לבין מצווה, בין השתמטות, לבין חובה.היו ימים, בהם הבחינה היתה פשוטה באכזריותה, חד משמעית במהותה, המותר להזכיר? העם היה מושמד בגולה, משועבד בארצו. מה צריך היה איש צעיר, בגיל או ברוח, לעשות בימים שכאלה? האם זכאי היה לדאוג לרווחתו, לנוחותו, או האם חייב היה לקום וללחום ולהיות מוכן לכל קרבן, פשוטו כמשמעו, לכל קרבן, למען שחרר את ארצו למען גאול את עמו. אמנם כן, הנוער עמד אז על פרשת דרכים: מי לחפוש קריירה אישית, ומי למלוי שליחות לאומית. אולי לא רבים הבינו, או רבים לא הבינו, כי אם השליחות לא תימלא, אף הקריירה תיהרס, כי, אם התקומה לא תובא, אף הקיום לא יימשך. אבל הבחירה עצמה היתה ברורה לחלוטין. ואשרי הדור, אשר הצמיח את הבוחרים בשליחות. הם מעטים היו. הם עמדו במבחנים, מחוץ ומבית, בהם לא עמדו לוחמים של עמים משועבדים אחרים. אבל יכלו. כי השליחות, ורק היא, היתה לנגד עיניהם...