של נעליך מעל רגליך, ראש הממשלה, כשאתה כותב לרב הראשי בישראל

פורסם בתאריך:
כ' כסלו התשי"ט, 2 בדצמבר 1958

אבל במכתב השני הזה נאמר שרב ראשי בישראל מטעה במזיד, ואני רוצה לשאול היום את כל הבית: מה עוד ירשה לעצמו ראש הממשלה הזה?אילו עצות הוא נותן?... אני חושב שיש לתת תשובה לראש הממשלה הזה בייחוד ביחס לנעליים. ובכן, אדוני ראש הממשלה, כשאתה כותב מכתב, או אתה מכתיב מכתב למזכיר, אל רב ראשי בישראל - של נעליך מעל רגליך, לאמור: כתוב בכבוד ולא בזלזול, בנימוס ולא בגסות, בהוקרה ולא בהתנשאות. על פי המסורת העברית המקודשת אין רב נציג האלוהים עלי אדמות, הוא מורה, והוא שופט. איזה יחס נוצר אל מורה בתולדות עמנו? כך נאמר: אם מורה שלך ואם אביך יפלו בשבי - מצוות פדיון שבויים חלה בראש ובראשונה על המורה. איז יחס יש לשופט בישראל? הרב הראשי הוא אחד משני הנשיאים של בית הדין הגדול לערעורים. הוא שופט בישראל. ראשית, איפוא, אומר בעל שררה בישראל למורה: אתה מטעה במזיד: ואת הדברים האלה הוא שם בחתימתו של מזכירו. שנית הוא אומר לשופט בישראל, שדרגתו כחבר בית המשפט העליון או כנשיאו: אתה מטעה במזיד. מותר לומר דברים כאלה? זה חינוך של הדור? זה חינוך להכרת צדק?