של נעליך מעל רגליך, ראש הממשלה, כשאתה כותב לרב הראשי בישראל

פורסם בתאריך:
כ' כסלו התשי"ט, 2 בדצמבר 1958

אבל היה מכתב שני של מזכירו של ראש הממשלה למזכירו של הרב הראשי, ובו נאמר : ,,הרב הראשי מטעה במזיד" - בפיסקה אחת, ו,,מטעה ביודעין" - בפיסקה אחרת. רציתי לשאול אם זה מקובל שראש ממשלה יכתוב לרב ראשי על ידי מזכירו. הייתי רוצה לדעת: כשראש הממשלה כותב לידיד הגדול של עם ישראל, למר האמרשילד, הוא מורה למזכירו לכתוב למזכירו של המזכיר הכללי של ארגון האומות המאוחדות? ובכן, אדם זר, בעל עמדה גבוהה - יש לכבדו; יהודי, בעל עמדה נעלה - אפשר לזלזל בכבודו? לא נאה לראש הממשלה לכתוב מכתב במישרין לרב הראשי? המזכירים צריכים להתכתב ביניהם?