שליש

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ג כסלו התש"כ, 14 בדצמבר 1959
מתוך:
עמוד 1

ידיעה, שאין אולי מרעישה ממנה, הגיעה לאזרחי ישראל מעבר לימים. היהודים הנדבנים בארצות הברית נקראו, מחוץ, ובנוסף, לתרומותיהם השנתיות למגבית המאוחדת, להקים קרן חרום למען קליטתם של שלוש מאות ושלושים אלף עולים. מנין עלו, לפתע, המונים אדירים כאלה? המרומניה? המרוסיה? המאפריקה הצפונית? השאלות האלה נקראות, כמקובל, ריתוריות. אבל הן טרגיות, משום שיש להן תשובה, והיא שלילית. לעומת זאת קיימת סטטיסטיקה רשמית, והיא אכזרית. במחצית הראשונה של שנת התקציב היוצאת עלו לישראל 7582 יהודים; באותה תקופת זמן, מן ה-1 באפריל ועד ה-30 בספטמבר 1959, ירדו מישראל 3786 יהודים. ההפרש הוא פחות מארבעת אלפים, או פחות משבע מאות נפש בחודש. היה שפל כזה באפיק העלייה? מניין, איפוא, מאות האלפים, שיש לדאוג לקליטתם?