שליש

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ג כסלו התש"כ, 14 בדצמבר 1959
מתוך:
עמוד 1

ככה? ואנחנו לא ידענו. יתרה מזו: אנחנו שמענו, ביחוד בחודשים האחרונים, כי כל העולים, מלבד כמה אלפים, אולי לכל היותר כמה רבבות, נקלטו קליטת אמת, בשכון ובעבודה. מה קרה עם הנקלטים האלה? מאז נתקיימו הבחירות לא חלפו אלא חמישה, ששה שבועות: וכבר נתגלו שלוש מאות אלף עולים "חדשים", או נוספים, או בלתי נודעים, שלא נקלטו. שליש המיליון שנתגלה, כחסר קליטה, באמריקה, חודש ימים לאחר הבחירות בישראל, אות קלון הוא למפלגה שלטת, המספרת לעם, בימי הבחירות, שני שלישים של כזב.