שליש

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ג כסלו התש"כ, 14 בדצמבר 1959
מתוך:
עמוד 1

מסתבר, כי על פי הודעה ישראלית מוסמכת, לא נקלטו, מתוך מיליון האזרחים, שעלו בעשר השנים האחרונות, שליש מהם. 330-350 אלף עולים עודם זקוקים לקליטה, זועקים באי כוח הממשלה והסוכנות באמריקה. לפיכך, אין מספיקה המגבית הרגילה; דרוש מאמץ נוסף, מיוחד.