שלטון על החומר והנפש

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח שבט התשט"ז, 10 בפבואר 1956
מתוך:
עמוד 2

כלום פרץ הסכסוך בתל אביב העיר על הטבת תנאי העבודה, על שכר המינימום, או על הבדלי שכר מודקים? על עובד בעירית תל אביב, ומחוצה לה, יודע כי קיומו של ארגון העובדים הלא הסתדרותי לא הוריד משכרו מיל אחד וחיסולו לא יוסיף לו גרוש אחד. רק בגלל תיאבון המונופולין ותאותההשתלטותהושבתה עיר ומלואה בעצם הימים, בה החילונו שומעים "את משק הכנפים של המיגים המצריים".