שלטון על החומר והנפש

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח שבט התשט"ז, 10 בפבואר 1956
מתוך:
עמוד 2

אם נתבונן בסיבות, שהביאו לירידה התלולה של הפרסטיג'ה השלטונית, נפסיק להתפלא; נדע כי ירידה זו היתה בלתי נמנעת. טלו את הטלית תכלת-לבן של שעת חרום לאומית, בה ניסו דוברי מפא"י לכסות את גזילת התוספת, שהובטחה על ידם הם לרופאים, למהנדסים ולשאר העובדים האקדמאיים. כל איש בישראל יכול היה לראות, וראה, כי אין מתחת לטלית זו אלא התחסדות...