שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970
נושאים:
מדינות - ברית המועצות (רוסיה). תפוצות - יהדות התפוצות, קהילות יהודיות. לאומיות - לאום יהודי (ציונות), לאומיות

ניתנו זכויות מסויימות ליהודים, והעם היהודי נעשה עָם עִם ארץ? אף היום ישנם יהודים בארצות שונות, שיש להם זכויות. אדרבא, אולי יערוך ד"ר גולדמן ביקור מעופף, אחד מני רבים, בארצות שונות ויתבונן, לא ממעל, מעל לעננים, אלא מלמטה – האם יש היום קיבוץ יהודי אחד האומר שקיומו מובטח ברוסיה הסובייטית. ניתנו זכויות ליהודים, לפני 50 שנה ומעלה בוטל "תחום המושב". מה מתרחש בקרב יהדות רוסיה?