שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970
נושאים:
מפלגות - גח"ל. ממשל - ממשלת אחדות לאומית

חברינו בממשלה יודעים בדיוק שבמקרה ותתקבלנה החלטות מסויימות נעזוב את הממשלה. והראייה הן לא נתקבלו. הדברים נאמרו להם לא כאיום ולא כאמצעי לחץ, אלא מתוך הגינות, גם בין אנשים שיש בתוכם חילוקי דעות. על חברינו בממשלה לדעת מתי נעזבנה. והם יודעים. אני משוכנע, כי לו החלטות כאלה עליהן דיבר השר לשעבר, היו מתקבלות, גח"ל היה עוזב את הממשלה. זה לא נכון שרק תנועת החרות היתה עוזבת; ידידינו וחברינו הליברלים היו עוזבים אותה. אני משוכנע בזה. כי כך הלך גח"ל לבחירות. זה מצעו. ונקיים כולנו את אשר אמרנו לציבור.