שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970
נושאים:
השקפות חיים - קומוניזם. זכויות אדם , חירות האדם

אנחנו הננו אנשי הרזיסטנס, אנחנו אנשי ההתנגדות. אינני מדבר על העבר, אני מדבר על הימים האלה. למה אנחנו מתנגדים? לאחד השילובים האפלים ביותר בתולדות עולם וביחוד בתקופתנו, הפאן-ערביזם שהוא אפל וריאקציוני ודורסני, בדיוק כמו שהיה פעם הפאן-גרמניזם והאפן-סליביזם. הפאן-ערביזם הזה נתמך על ידי הקומוניזם. ואנחנו פועלים למען שיווי משקל מסוים בין העולם החופשי לבין העולם הקומוניסטי יותר מאשר העולם החופשי פועל, לשיווי משקל בין כוחותינו לבין כוחות הפאן-ערביזם הנתמכים על ידי הקומוניסטים.