שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970
נושאים:
מורשת ישראל - אחדות ישראל. מחתרות - אצ"ל

לכן אנחנו איננו זוכרים את העוולות, כפי שמעולם לא דרשנו פרסים. לכן ידענו להתגבר על רק על חילוקי דעות, אלא גם על מורשת הימים הקשים והמורים ביותר, למען תהיה שוב תנועת התנגדות יהודית מאוחדת מול פני אויבים ולחצים. בתקופות שונות כולם נלחמו, כולם סיכנו את נפשותיהם, כולם הקריבו קרבנות. הם אינם זקוקים להכשר שלנו. אבל באותה מידה עצמה אנחנו איננו זקוקים לשום הכשר שלהם.