שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. בטחון - מלחמה. משפט - משפט בינלאומי

אדרבא, תתבוננו. המלה הזו – "נסיגה" – Withdrawal נלקחה מההחלטה 242 של מועצת הבטחון, אבל היא לא עומדת בעצמאותה. היא גם בהחלטה ההיא קשורה בחוט שאינו ניתן לניתוק, עם ההקדמה: אין היתר לרכישת שטחים ע"י מלחמה. כך בהחלטה. כך במסמך החתום על ידי מזכיר המדינה בוושינגטון.