שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, יהודה ושומרון, עבר הירדן, רמת הגולן. שלום - הסכם שלום. מדינות - ירדן, מצרים, סוריה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה

הנכון הדבר שרוצים כולם בחוזה שלום עם סוריה, אך כולם אומרים, כי רמת-הגולן כבר לעולם לא תשוב לסוריה. מה נציע, איפוא, לסוריה? רוצים כולם בעמידה על הנהר ירדן, מה נציע לחוסיין? רוצים שליטה ישראלית בשארם-אם-שייך מתוך קיום רצף יבשתי משארם-א-שייך עד אילת. מה אומרים המצרים: לעולם לא. לא עולה אפילו על הדעת – מה נציע? כולם רוצים את ירושלים המאוחדת, מה אומרים כל שליטי ערב: לעולם לא. מה נציע? אם יחדירו את ההכרה בקרב העם שהמבחן לרצון בשלום הוא נכונות לויתורים טריטוריאליים יתגלגלו עד ה-4 ביוני 1967, לא רק מחוץ, גם מבית יופעל עליהם הלחץ. הרי אמרתם: ויתורים, אז מה יש, אם עוד נוותר? למען השלום, "למען לא תהיה הקזת דם קבועה".