שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970
נושאים:
בטחון - מלחמת ששת הימים. שלום - הסכם שלום. שלמות המולדת - התנחלויות

להווי ידוע, ועל כך צריך לחזור, כי יש בממשלה היום 5 כללים מוסכמים.
1.      אין הסדר בינינו לבין מדינות ערב זולת חוזה שלום.
2.      המו"מ והמתן[כך במקור, ט.ק.] על כריתת חוזה שלום צריך להיות ישיר בין הצדדים.
3.      קווי שביתת-הנשק משנת 1967 לא ישובו עוד לעולם.
4.      באין חוזה שלום, תוסיף ישראל לקיים במלואו את המצב כפי שנקבע עם הפסקת האש, ותבצע מעמדה בהתחשב עם הצרכים החיוניים של בטחונה והתפתחותה.
5.      מאז הוקמה ממשלת הליכוד הלאומי בדצמבר 1969, הגברת הקמתן של היאחזויות בטחוניות והתנחלויות קבע כפריות ועירוניות על אדמת המולדת.