שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970

נעשה נסיון ליצור את הרושם שהכל קורה בגלל מלחמת ששת הימים, רצון ההתפשטות, של מאן דהוא וביחוד של גח"ל, כאילו, כשלא היה לנו מה שהם קוראים שטחים, שום "שוטחים", לא היתה הקזת דם קבועה, לא היתה בכלל שפיכות דמים. ואם נחזור למצב כזה, או בדומה לזה, ירווח לנו ויהיה לנו שלום. אלא מה יש כאלה שנוח להם בהקזת דם קבועה, והם שואלים מה שלום המלחמה?