שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, ממשלה, פרלמנטריזם. שלמות המולדת - התנחלויות

שר החוץ, כפי שקראתי לאחר שובי מן השליחות בחו"ל, גם אמר שהממשלה לא החליטה על הקמת קריה יהודית בחברון, עלי להעיר שמעולם לא התרנו לעצמנו פרסום כל החלטה שהיא שלא ניתנה לפירסום על ידי הממשלה, בין אם היינו מאושרים ממנה ובין אם הצטערנו עליה. אנחנו נושאים באחריות על כל החלטות הממשלה. לפני בחירות ואחרי בחירות, נאמר אתו דבר. גם אם הצבענו נגדן אנחנו אחראים להן. אבל אין שום הצדקה לכך שאנחנו נתיר סילוף פומבי של החלטה שניתנה לפירסום. לכן עלי להודיע שהממשלה החליטה שתקום קריה יהודית בחברון, ובשלב ראשון במקום בו תקום הקריה, החליטה והממשלה ליישב 250 משפחות יהודיות, נוספות, למתנחלי חברון הברוכים.