שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970
נושאים:
אישים - אבא אבן. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה. מפלגות - גח"ל. הסכסוך הישראלי פלסטיני - פתח

כידוע לכם, גבירותי ורבותי, אנחנו איננו רגילים להתפלמס עם חברינו לממשלה בפומבי, וטוב שאנחנו נוהגים כך, אבל הדברים נתפרסמו ברבים. אני יכול לדלות מן המלון העברי הדל שלי, מלים רבות כדי להעריך את הדברים הללו מפיו של מר אבן. לא אעשה כן. אני רק רוצה לומר, שלוא שר החוץ היה משמיע דברים כאלה מעל במת הכנסת, יו"ר הכנסת היה דורש ממנו לחזור בהם. יכולני להשמיע הודעה זו על סמך שני תקדימים מן העבר. מכל מקום, סיעת גח"ל היתה דואגת לכך בכנסת, שהדברים האלה יימחקו מן הפרטיכל. אפשר לנהל מערכת בחירות אפילו 4 שנים אם מישהו רוצה – המערכה לא תוכל להיות חד-צדדית – אבל אפילו במערכת בחירות אסור לומר את הדברים אשר כינוי אחד, לקוח מהוגה דעות גדול, אפשר להחיל עליהם, לאמור, הבל ורעות רוח. המישוואה המתימטית הזאת: נאצר ואל-פאתח, האסכולה שלהם נפגשת בדרך, עם שלמות הארץ אצלנו. לא פחות ולא יותר. הם רוצים להציף בפליטים ערביים את ארץ-ישראל למען לא תהיה מדינה יהודית, והאנשים המאמינים בשלמות הארץ בעצם, - לא רוצים – מגיעים לאותה תוצאה.