שלום העם ושלמות הארץ

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ל, 23 באפריל 1970
נושאים:
מורשת ישראל - בלשנות. לאומיות - לאום יהודי (ציונות), לאומיות

מהי הציונות? פנים רבות לה. נכון, היא גם תנועה רוחנית ותרבותית. הציונות חדשה את הלשון העברית כלשון חיים. אנחנו נתרגלנו לכך. האמת היא שזה אחד מפלאי האנושות. והא ראיה, האירים ניסו, לא הצליחו. מדינה ניסתה – לא עלה בידה. הליטאים הלטבים, הצ'כים, היה להם יסוד. הכפר שלהם היה בו שימוש בלשונם. לנו לא היה כפר שבו דברו עברית. אמנם היא מעולם לא היתה מתה כשפה הלטינית. תלמידי חכמים השתמשו בה, סוחרים כתבו בה, אבל כולם היו מעטים. תינוקות דבית רבן ידעו להתפלל בה, אבל היא לא היתה לשון חיים. ואיזו לשון אדירה קמה לנו!