שינוי המשטר הישן מיסודו – זה תפקידנו

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התש"ט, 13 בינואר 1949
מתוך:
1, 4

הנה לאחרונה נתבשרנו על המקרה האופייני, כשביה"ד העליון פקד לשחרר את אבו לבן, ובכ"ז לא שוחרר. איננו באים להגן עליו. אך ביה"ד העליון ציווה לשחררו וזה השם לאל פסק דין של בית הדין במדינה חותר תחת יסודותיה וראוי לעונש חמור - ותהא עמדתו בממשלה אשר תהא. שולטת בנו "יד שחורה", והיא נוהגת ורודה בנו. זוהי בולשת פוליטית חשאית, שאיש אינו מכיר אותה. אכן, אנו מכירים אותה עוד מימי הבריטים, אך האזרח הרגיל אינו יודע עליה, בקיום מוסד כזה יש סכנה לחרויות האזרח! (ההדגשה במקור – א.ט.)