שינויים בעולם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה טבת התשי"ח, 17 בינואר 1958
מתוך:
עמוד 2

מדינה מעבידה מהי? סימן ההיכר שלה הוא גם מדיני וגם חברתי. החרות בה מתה. המדינה נוטלת מידי אזרחיה את כל מקורות הפרנסה ומרכזת אותם בידיה, כלומר, למעשה, בידי קבוצת אנשים שהשתלטה עליה, קבוצה זו היא ה"מפרנסת" והיא המרעיבה. היא המתיימרת לחתוך קיצבה לכל חי. אפשר להמשיך בתיאורים מדיניים חברתיים אלה. אין צורך. יש נסיון. זוהי המדינה הקומוניסטית. אך קביעה זו אינה מספקת. האמת דורשת להוסיף כי זוהי המדינה הסוציאליסטית כזאת תהיה מוכרחה להיות, כל מדינה בה הסוציאליזם, המנסה להשיג את מטרתו בדרכים שונות, יגיע לכלל הגשמה.