שינויים בעולם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה טבת התשי"ח, 17 בינואר 1958
מתוך:
עמוד 2

מהי מדינה מפקירה? סימן ההיכר שלה הוא בעיקר חברתי. יתכן, ויהיה בה בית-נבחרים ובו נושאי דעות שונים, שאינם חוששים להביען. יכול ויהיה בה בית-משפט, שאינו תלוי בנושאי השררה, והחרות ממאסר שרירותי תהיה מובטחת לכל. אבל גם יתכן, שיחיד, שואף שררה, ישתלט עליה ויבטל, אם לא להלכה, הרי למעשה, את כל מה שערב לחרות האדם ולזכויות האזרח. זה אף זה אפשרי במדינה המפקירה את המוני אזרחיה ותושביה לקיום לא קיום, לרעב, או לבטלה, או לשניהם גם יחד.