שיטת בחרות וחופש הבחירה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' סיון התשי"ד, 4 ביוני 1954

התומכים בשיטת הבחירות "הרובניות" טוענים, כי היא תביא כלייה על מפלגות "קטנות" ותלד שתי מםלגו "גדולות בלבד. בעלי הטענה הזאת מתעלמים, מי ביודעין ומי שלא ביודעין, מן ההתפתחות ההיסטורית, הקובעת את הקשר האמיתי בין הסיבה לבין התוצאה. האמת היא, כי השיטה ה"רובנית" לא יצרה משטרים דו-מפלגתיים, להיפך, המשטרים הדו-מפלגתיים הולידו את שיטת הבחירות הרובניות. ייתכן כי המשטרים אלה לא רק מאפשרים בחירות "רובניות", אלא גם מעוניינים, למען יציבותם, לשמור עליהן. אבל בשום ארץ לא הוקם משטר דו-מםלגתי, במקום משטר של מפלגות רבות, בדרך המיכנית של הנהגת שיטת בחירות מסויימת. המציאות המדינית קובעת את שיטת הבחירות, ולא להיפך.