שיחות עם עיתונאי חוץ

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 40-42

אנו רואים בערביי ארץ-ישראל את אזרחיה של המדינה העברית החפשית, אזרחים שייהנו כמונו מכל ברכת החופש המדיני וההתקדמות החברתית. צו תורתנו הוא: משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה.