שוב לצבא, דיין !

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' תמוז התשי"ח, 27 ביוני 1958
מתוך:
עמוד 2

אך הנושא היום אינו ראש מפא"י, אלא אלוף דיין. וניגש אליו ישר ובמישריו...קודם כל, הוכחת חוסר הבנה גמור לגבי יסודותיה של מדינה חפשית. נרא, כי למרותהכל, עודך חי בתקופת הועד הלאומי וה,,הגנה". בתקופה ההיא, בסתיו 1944, יכולת לבוא אלי במחתרת (ואנחנו אך בראשית מלחמתנו), לשבח את,,המעשה ההיסטורי" של האצ"ל ולהוסיף, כי אצ"ל רכש את אהדתה של תנועת הפועלים, באשר הוא לא רק הוכיח, שאפשר להלחם בשלטון הבריטי, אלא גםשכנע, שהוא נמנע, בכל מחיר, מפגיעה ביהודים...
...אך לא זה חשוב. דברת אתי אז כ,,איש תנועת הפועלים". זה היה מותר לך, אם כי שווא מתיימנרת מפלגתך לדבר בשם כלל הפועלים. בתקופה ההיא,בהיותךמפקד ב,,הגנה",היה מותר לך גם לבקר בפומבי מפלגות ולפעול למען מפלגתך. אבל היום, אלוף דיין, אסור לך, מעל עמוד ,,דבר בתשובה לפועל ,,אתא" מתלונן, לכתוב בנוסח ,,אנחנו, תנועת הפועלים". כך כתבת. ולמה אסור? כי בצבאנו משרתים פועלים וסוחרים ומורים ורופאים ועורכי דין ובעלי מלאכה;ובהיותך מפקד בצבא אין אתה יכול להופיע בפניהם כ"פרטיזן" הסתדרותי, מפלגתי או אידיאולוגי. את כולם הובלת לשדה הקרב; ואת כולם אתה עלול לשלוח לשדה הקטל. מפקדם של כולם אתה, ולא איש מעמד ולא נציג פלג. איך לא הבנת זאת? בנאומיך התקפת את המפלגות הפוליטיות, כלומר את דובריהן את נבחרי האומה. אמרת, כי הן, או הם, מבטיחים לעם את אשר אסור להן, או להם, להבטיח. האשמת את דוברי המפלגות, את נבחרי העם, כי הם פועלים בניגוד להכרתם הפנימית, בניגוד לאינטרס המדינה. איך העזת, בהיותך מפקד בצבא, לומר כדברים האלה?...