שוב הסעיף ה11 והצבעת ישראל

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ג אדר א' התשכ"ב, 17 בפבואר 1962
מתוך:
עמוד 2

[...] אם הכנסת מצביעה על פתרון וקובעת, כי יחיד הנהו, אין המשלחת באו"ם יכולה לשוב ולהצביע בעד היפוכה של החלטה זו. העניין במהותו הוא גורלי לעתידה של האומה.