שוב הסעיף ה11 והצבעת ישראל

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ג אדר א' התשכ"ב, 17 בפבואר 1962
מתוך:
עמוד 2

אשתקד, לסיום הדיון, שיוזם על ידי סיעת תנועת החרות, בבעיית הבורחים הערבים, קבלה הכנסת, ברוב המייצג את עמדתם של מאה ושבעה מקרב מאה ועשרים חבריה, החלטה חד משמעית האומרת: "אין להחזיר את הפליטים הערביים לשטחה של ישראל; הפתרון היחיד לבעייתם הוא ביישובם במדינות ערב"...]