שגיאה והודיה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התש"ה, 1 בספטמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ285-287

סוף סוף השכילו המנהיגים להבין, כי אפשר לנצל מבחינה פוליטית את אותם המעשים, שהם קוראים להם, לצרכי התעמולה הפנימית, "מעשי טירוף". גם זו לטובה. אנו מברכים על השנוי, על ראשית ההתפכחות. אך האומר "א" צריך לומר "ב". אם "המתיחות בארץ-ישראל" היא נשק במערכה המדינית, הבו מתיחות, רבותי! הגדילוה, הרחיבוה, העמיקוה; הוכיחו לשליטים במעשים, כי "כל דחוי בפתרון הבעיה אך יגדיל את המתיחות בארץ-ישראל"...

ברכתנו וברכת העם כולו תלווה אתכם בדרך זו.