שביתת המשלמים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשט"ו, 3 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

אינני יודע אם קיים אצלנו רישום קבוע של שביתות. כוונתי לאו דווקא למספר השביתות, שהוא רב, אלא לצורותיהן שמספרן לגיון... הכל שוחטין? לא במדינת ישראל. במדינה זו הכל שובתין. לאו דווקא בשבת.