שביתת המשלמים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשט"ו, 3 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

ואל יספרו לנו עושי דברים של הטרוסטים הקפיטאל-סוציאליסטיים, כי העם נלאה מלשאת עול במדינה. האמת היא, שהאומה אינה נלאית מלשאת בהוצאות צבאה. היא יודעת, כי בלי כוחותיה המזויינים, או בלי שכוחותיה המזויינים יהיו מצוינים, אין לה תקומה. העם לא נלאה מלשאת בהוצאות בתי-ספר ומכוני-מחקר; הוא יודע, כי בלי צורה ובלי מדע, יביישו בנים אבות, ותחייתו בת-חלוף תהיה. אולם אף זוהי אמת: עמנו נלאה עד מאד משאת במעמסת הרווחים של "הסוציאליזם המקורי" מבית מדרשה של "חברת העובדים" בעירבון מוגבל ועם תיאבון בלתי-מוגבל.