שביתת המשלמים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשט"ו, 3 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

אומרים לי, כי כל סטודנטים הם גיל, הנותן להם לא רק זכות ללמוד, אלא גם להצביע. בשנת בחירות, אומרים לי, אסור להרגיז ציבור בוחרים; למה אפוא תכתוב נגד שביתת הסטודנטים בחיפה? הבל הבלים. אני יודע, כי בין הסטודנטים בטכניון ישנם צעירים הנוטים לתנועתנו. להם, כמו לסטודנטים, הנוטים לתנועות אחרות, אני אומר, בסמכותו של מי שהיה פעם סטודנט, כי שביתתם היתה מוזרה מאד. דימים עברו, ידידים, היו אמהות בישראל – אולי גם אמהותיכם עושות כן – משביתות פת בפיהן, כדי לאפר לבניהן ללמוד; ואתם שובתים, כדי לא ללמוד. הרגזתיכם? ההיטיב חרה לכם? הלא תצביעו עבורנו, או לא תצביעו עוד? אין דבר. אם תעמוד בפני הברירה, אומר לכם, במילים פשוטות, כי מוטב שתלמדו ולא תצביעו עבורנו, מאשר שתצביעו עבורנו ולא תלמדו. משתי האפרויות האלה, הנעימה היא, כמובן, השלישית: שגם תלמדו וגם תצביעו עבורנו.