שביתת המשלמים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשט"ו, 3 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

ולמה זה אין לאוצרנו כסף? בתקציב השנתי ישנו סעיף "רכב ממשלתי". מדובר הוא לא ברכיבה על חמורים, אלא בנסיעה במכוניות, על חשבון הח... לו שבעה אחוזים מן הפקידים הממוכנים היו מוותרים על מכוניותיהם היפות, או לו הם היו נצטווים לוותר על שבעה אחוזים של נסיעותיהם, /אינן תמיד חיוניות, הייתה האוניברסיטה יכולה לקבל 300 אלף לירות נוספות, שכר-הלימוד לא היה עולה, והסטודנטים העשירים לא היו מצליחים ב"צביעותם הסוציאלית". אני סבור כי קיום האוניברסיטה הוא חיוני ממכון הפקידיסטן.