שביתת המשלמים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשט"ו, 3 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

ישנם סטודנטים עניים בישראל. אמנם בימים עברו, ידעו סטודנטים יהודיים ללמוד מתוך רעב, לרעוב מתוך שינון. אבל אם השינון הוא חובה, הרעב אינו מצווה. במדינה תקינה יש לאפשר לסטודנטים ללמוד ולא לרעוב.