שביתת המשלמים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשט"ו, 3 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

לאחרונה פרצו בארצנו שביתות שהן יותר מיוחדות מן השביתות הבלתי-רגילות. הסטודנטים, בירושלים ובחיפה, עזבו את ספסל הלימודים, והפרופסורים הירצו לעצמם. שביתת הסטודנטים בירושלים היתה מוצדקת, אם כי מצערת. הם נלחמו (הנסתיימה כבר שביתתם?) על הזכות ללמוד. אמנם, שר החינוך והתרבות ניסה לפסול את מלחמתם כ"צביעות סוציאלית". הוא טען, כי העשירים, היכולים לשלם, הניעו את העניים, הרוצים לשלם, להכריז שביתת תשלומים. זיקוקי-די-נור אלה האירו עינינו לראות גילוי חדש בתורה המרכסיסטית. העשירים מסיתים את העניים לשבות...