שאלות ותשובות עם השר מנחם בגין בצוותא בקיבוץ הארצי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אדר התשכ"ט, 14 במרץ 1969
מתוך:
עמודים 3,11
נושא:
שלום

אז אתה צריך לרשום לפניך, שאנחנו כולנו רוצים בשלום ובשביל זה לא דורשות שום החלטות. זו החלטה שבנפש.