שאלות ותשובות עם השר מנחם בגין בצוותא בקיבוץ הארצי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אדר התשכ"ט, 14 במרץ 1969
מתוך:
עמודים 3,11
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית. מורשת ישראל , שלום

אין עם בעולם, לפי הכרתי, הרוצה בשלום יותר מאתנו. ספק אם יש עם הרוצה כמונו – ותכלול אותי בו. עלי, גם כן, סיפרו אגדות. אבל אני רוצה לומר כמה מלות התוודות. לדעתי, לפי הערכתי, עוד לא נולד איש השונא שפיכות דמים יותר ממני. זה נכון שנלחמתי, הייתי בין אלה שנלחמו. לפעמים יש כוח לעשות את זאת. כולנו יודעים את זאת. אחרת נלך לטראבלינקה. כאן, במזרח התיכון, זה רצונם של אויבינו. אז צריך להילחם, אין ברירה. אבל יש שנאה עמוקה לשפיכות דמים. קודם כל, לגבי עמנו משום שהוא שותת באמת דם – כל הדורות, ביחוד בדור האחרון, אבל גם לגבי זרים, איננו רוצים שייהרגו ערבים