שאלות ותשובות עם השר מנחם בגין בצוותא בקיבוץ הארצי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אדר התשכ"ט, 14 במרץ 1969
מתוך:
עמודים 3,11
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - פלסטינים

אבל אני אסביר לך מה הזכות. לכן אני מתרעם על המלה עם פלשתינאי. איך הגעתם לסילוף היסטורי כזה! מרצונכם החופשי – יהודים, חלוצים, בונים, לוחמים – אין פלשתינה, פלשטיין, פלסטין. זה ארץ פלשתים. איך כך – יש ארץ-ישראל.