שאלות ותשובות עם השר מנחם בגין בצוותא בקיבוץ הארצי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אדר התשכ"ט, 14 במרץ 1969
מתוך:
עמודים 3,11
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל, פלסטינים

לאחר כל אלה בא איש קיבוץ, מושרש באדמת ארץ-ישראל, ומדבר על העם הפלשתינאי. מדוע לא תאמרו: ערביי ארץ ישראל. בצורה פשוטה. נכונה. היסטורית, מכובדת. בארץ ישראל היו ערבים. והיה עם יהודי שגלה מארצו ומולדתו, שאף לשוב אליה. שב אליה והקים לו מדינה משלו. זאת ההיסטוריה. זאת האמת ההיסטורית. ידידי, הזהר לך. כאשר אתה מודה במושג "פלשתינה", אתה חותר תחת זכותך לשבת בעין החורש. אם זו פלשתינה, ולא ארץ-ישראל, אתה כובש – ולא חורש. אתה פולש. אם זו פלשתינה, אז היא שייכת לעם שישב בה, לפני שאתה באת הנה. רק אם זו ארץ-ישראל, יש לך הזכות לשבת בעין החורש או בדגניה ב'. אם זו לא ארץ-ישראל, אם זו לא ארצך, מולדתך, ארץ אבותיך וארץ בניך, מה אתה עושה פה. באת אל עם זר – כפי שהם טוענים – גירשת אותו, לקחת את אדמתו, מה יש? הקיבוץ הארצי לא לקח אדמות מאת הערבים ולא סיפח אותם אל הקיבוץ שלו? בגליל למשל, מה זה – אנחנו פה נשתעשע במלים?