שאלות ותשובות עם השר מנחם בגין בצוותא בקיבוץ הארצי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אדר התשכ"ט, 14 במרץ 1969
מתוך:
עמודים 3,11
נושא:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה

המערכה המדינית בעיצומה. המלחמה לא נסתיימה. אלו שתי הסיבות המכריעות, שבגללן דרושה לנו גם בעתיד ממשלת ליכוד לאומי. זו הכרתי. לגבי קווי היסוד, קווי היסוד של הממשלה בראשותו של אשכול היו כמעט דומים לקווי היסוד של הממשלות הקודמות. באותם קווי יסוד מתחיל הפרק הראשון במלים: "הממשלה תשקוד (אולי כתוב תשמור) על שמירת שלימותה הטריטוריאלית של מדינת ישראל וגבולותיה". מאחר שמלים אלו נכתבו בשנת 1966, משמעותן היא פשוטה, מובנת ובקבועה. גבולותיה של המדינה אז היו הקווים הקרויים 'ירוקים'. קווי שביתת הנשק, בירושלים הגבול היה נוטרדאם, ועוד את הפרק הזה כמדיניות אנחנו מבקשים לבטל ולנסח מחדש, בהתאם להחלטות הממשלה והכנסת. צריך להיות ברור, כי אנחנו לא נסכים לקדש במרץ 1969 את הקו הירוק שאליו רוצה לדחוק אתנו עכשיו נאצר.