ריגול

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' ניסן התש"י, 27 במרץ 1950
מתוך:
עמוד 2

האינטליג'נס הבריטי,במידה שלא נסתייע על ידי הלשנה רשמית ומאורגנת,היה כסומא בארובה ביחס לכוחות המחתרת ותוכניותיה.ידוע,כי האינטליג'נס עשה כמיטב,או כרוע יכולתו,כדי לחדור לשורות המורדים,אך הוא ניצב בפני קיר אטום.כי המורדים חונכו באופן שיטתי לשמור סוד,לא לפטפט,מתוך התפארות סנובי סטית.על עניינים חשאיים ולא לשאול מתוך סקרנות נשית,לידיעות סודיות.החדר החדרנו בשורותינו את הכלל שלפיו יודע רק מי שמוכרח,בתוקף תפקידו,לדעת והוא יודע רק את מה שהוא חייב,בקשר עם פעולתו,לדעת זו תורת החשאיות וזה שכרה:הניצחון על שירות הריגול.