רוצים משבר ממשלתי?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ג, 1 במרץ 1963
מתוך:
3

הכללים הנודעים הם אלה. Culus region elus ratio מי ששולט הוא הצודק. מי שהשלטון בידו, הוא Capax Imperii. וכן, להיפך. אם מישהו אינו בשלטון, משמע שאין הוא צריך להיות בו. אין שלטון השכל: יש שכל השלטון ובלתו אין. לא דרושות הוכחות; החזקה היא ההוכחה הכמו-מתימטית, כלומר היחידה והמספיקה... האם פילוסופיה מעין זו תוטל על עמנו? הכפשע ייחשב לה, לאופוזיציה פרלמנטרית, לשאוף להוריד את הממשלה בדרך ההצבעה החוקית והלגיטימית בבית הנבחרים?