רבנות, ממשלה ומפלגות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' טבת התש"כ, 4 בינואר 1960
מתוך:
עמוד 1

אם נכונה הידיעה שנתפרסמה אתמול לפיה עלול לפרוץ משבר ממשלתי על רקע בחירת רב ראשי לישראל אין היא באה אלא להוכיח, באיזו מידה הסתבך המשחק, המתנהל, זה חודשים מספר, סביב הבחירה, והעלול להשפיל את הכהונה הרמה ולערער את מעמדה בעיני חלק גדול של העם היהודי. מה לממשלה ולרבנות? מה לרבנות ולמפלגות פוליטיות? כלום לא ינתן לחבר הבוחרים המוסמך לקבוע, ללא לחץ פוליטי כלשהו, מי ילבש את האצטלה של ראש רבני ישראל?