ראש מפא"י קוצף

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשי"ח, 16 במאי 1958
מתוך:
עמוד 2

הסוציאליסטים שלנו, בעלי שני הדגלים, כה הירבו לדבר על עבודות יצרניות ועל מקצועות "טפיליים", עד אשר הם עצמם הקימו משק, בו ענפי התיווך והשרותים גדולים בהרבה מענפי הייצור. ואפילו משק זה, אי אפשר היה להם להקים בלי עזרת ה"טפילות" בארצות חוץ...