ראש מפא"י קוצף

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשי"ח, 16 במאי 1958
מתוך:
עמוד 2

הזכות היא הנותנת. אילו פעמים אמרנו, כי הזכות היא אם הכוח, ולא הכוח אבי הזכות, אילו פעמים הסברנו, כי לא בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות שבנו לארצנו? באחת: אם זכות פה, הכל פה... הזכות היא העיקר; וההכרזה הגלוייה עליה היא ראשית הגשמתה. כך למדתנו אמא היסטוריה.