ראש מפא"י קוצף

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשי"ח, 16 במאי 1958
מתוך:
עמוד 2

אבל דבר אחד אני יודע: ואותו הנני רוצה לומר דווקא לראש מפא"י. יהיה התפקיד, אמלאהו בעתיד, אשר יהיה, שום תפקיד לא ישווה בעיני לזה, מלאתיו בימים, בהם עמי היה משועבד ומושמד וידידי ואני נלחמנו למען שחרורו והצלתו. הבינות, ראש מפא"י? מסופקני. איך תדע, מהי מלחמת שחרור, תוך השלכת החיים מנגד, נגד שלטון נכרי, אדיר, רודף, נעזר...? איך תבין, מהי חרדתו ויסוריו של מפקד, שהוא לא ראש אל אח לחיילים? איך תראה את השיקולים ואת האחריות הכרוכים במלחמת מחתרת? איך תחוש בהרגשה של ניפוץ כבלי עבדות? היית במצב כזה? העשית שכזאת? לא תחוש ולא תדע. משום כך לא תבין, בוודאי, אם אומר, כי שום תפקיד בעולם לא ישווה עוד בעיני לזה של "מפקד" - מפקדו של הארגון הצבאי הלאומי, הארגון הלוחם, המורד, הנרדף, המשחרר...