ראש מפא"י קוצף

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשי"ח, 16 במאי 1958
מתוך:
עמוד 2

כפיות טובה, אין מדה רעה ממנה, אך אם היא מזדוגת עם התרברבות, נוצר מצב, אשר שפת אנוש הדלה לא תוכל לתארו...